4η Ετήσια Συνάντηση της Ελληνικής Κοινωνίας για την Οργανωσιακή Μάθηση

Athens Money Show Forum 2013:

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013, 16.00 - 18.00

Athens Hilton Hotel, αίθουσα Κως

Θέμα: Αγάπη και εξουσία, απαραίτητες συμπληρωματικές ιδιότητες της Ηγεσίας, Χαρά & Ευτυχία στην εργασία για μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Η Ελληνική Εταιρεία για την Οργανωσιακή Μάθηση (SoL Ελλάς) και ο επιστημονικός συνεργάτης του ινστιτούτου iOpener (Oxford, UK) στην Ελλάδα, σας προσκαλούν στην ετήσια εκδήλωση που θα γίνει στα πλαίσια του Athens Money Show Forum, τo Σάββατο 21/12/2013 από 16.00 μμ. -18.00 μμ. στην αίθουσα Κως, του Athens Hilton.

Η εφετινή εκδήλωση σχεδιάστηκε ιδιαίτερα περιεκτική, με χρονική διάρκεια δύο (2) ωρών και στόχο το μέγιστο, άμεσο όφελος των συμμετεχόντων. Πρόκειται για βιωματικό εργαστήριο, όπου παρουσιάζεται και αναλύεται η συμπληρωματικότητα των ικανοτήτων αγάπης και εξουσίας στην εξάσκηση ηγετικών καθηκόντων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας.

Αυτό αποδεικνύουν ξεκάθαρα οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων δεκατιών καταρρίπτοντας τον μύθο ότι αγάπη και εξουσία δεν πάνε μαζί. Θα παρουσιαστούν πέραν της θεωρίας , μεταξύ άλλων, απλές τεχνικές και σχετικά εργαλεία Οργανωσιακής Μάθησης (Organizational Learning), της εφαρμοσμένης Συστημικής Προσέγγισης (Systems Thinking and Systems Dynamics) και της προσέγγισης του iOpener Ιnstitute (Science of Happiness at Work).

Οι τεχνικές και τα εργαλεία αυτά έχουν εφαρμογή σε οποιουδήποτε τύπου συστήματα (π.χ. οργανισμούς). Σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιούνται πρωτίστως από επιχειρηματίες και στελέχη ιδιωτικών, δημόσιων και άλλων (π.χ. ΜΚΟ) οργανισμών.

Η εκδήλωση αποτελεί κοινωνική προσφορά εκ μέρους της SoL Ελλάς, του iOpener institute και του Money Show Forum, στο πλαίσιο των σκοπών τους για μεταφορά τεχνογνωσίας και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται με κόστος συμμετοχής. Παρ' όλα αυτά, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για πληροφορίες καλέστε: κα Μυρτώ Κακούρη 6943 218915.

Εισηγητές:
Ανθή Θειοπούλου - MSc International Management, Πρόεδρος SoL Ελλάς
Μάρκος Περράκης - PhD Leadership Styles, επιστημονικός συνεργάτης iOpener institute